Tandoori Misto

16,50 €
16,50 €

Sorito de chicken tandoori, chicken tikka, sheek kebab e lamb tikka